Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giám sát kế toán
kế toán kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã hoàn tất và đang xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức về dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.
Xã, phường, thị trấn có trách nhiệm lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính gửi Kho bạc Nhà nước
(TBTCVN) - Bộ Tài chính đã hoàn tất việc lấy ý kiến và đang tiếp thu, hiệu chỉnh dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã. Hướng dẫn mới này cập nhật các chính sách pháp luật mới, sẽ đảm bảo tính khả thi, dễ áp dụng trong quản lý ngân sách và tài chính xã.
chế độ kế toán nợ nước ngoài của chính phủ
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, lần đầu tiên có một công cụ kế toán riêng đối với các khoản vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ, của chính quyền địa phương, kết hợp với phương pháp thống kê các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh chính phủ.
lễ ký kết
(TBTCO) - Chiều ngày 28/8, tại Hà Nội, Học viện Tài chính và Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) đã ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo chuyên sâu về kế toán - kiểm toán dành cho giảng viên và sinh viên Học viện Tài chính.
ảnh minh họa
(TBTCVN) - Theo ông Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, tính từ năm 2006 đến nay, chế độ kế toán (CĐKT) hành chính sự nghiệp (HCSN) đã bộc lộ khá nhiều bất cập.
kế toán kiểm toán
(TBTCO) - Ngày 6/7, Cục Quản lý và giám sát kế toán và kiểm toán, Bộ Tài chính phối hợp với Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) tại Việt Nam tổ chức hội thảo "Cách mạng công nghiệp 4.0 - Thời cơ và thách thức với kế toán kiểm toán".