Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giám sát quyền riêng tư
facebook
(TBTCO) - Các cơ quan chức năng của Pháp, Bỉ, Đức, Hà Lan và Tây Ban Nha sẽ phối hợp điều tra hoạt động kiểm soát dữ liệu người dùng của Facebook.