Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Giảm số giờ thực hiện thủ tục BHXH
cắt giảm thủ tục BHXH
(TBTCO) - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phấn đấu đến cuối năm 2015 sẽ giảm số giờ thực hiện thủ tục xuống còn 49,5 giờ.