Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giảm thủ tục hải quan
thủ tục hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian thực hiện cuộc đo giải phóng hàng từ tháng 1/2015 đến tháng 9/2015 theo 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn thực hiện chính từ tháng 4 đến hết tháng 7/2015.