Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giảm thuế TNDN
NCD
(TBTCO) - Chiều 8/11, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thừa ủy quyền Chính phủ, trình bày tờ trình về dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
niêm yết chứng khoán
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn việc xử lý giảm 50% thuế TNDN đối với các doanh nghiệp niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn 2004-2006 nhưng từ năm 2009 mới kê khai năm đầu tiên giảm 50% thuế TNDN.