Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giàn cá tầm 1
dàn khoan
(TBTCO) - Vừa qua, tại bãi chế tạo cảng Vietsovpetro (TP. Vũng Tàu), Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã lắp dựng thành công sàn Upper Deck 180 tấn thuộc khối thượng tầng giàn Cá Tầm 1 (CTC1-WHP), dự án phát triển mỏ Cá Tầm, Lô 09-3/12.