Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giao dịch cùng loại chứng khoán
vi pham giao dịch chung khoan
(TBTCO) - Trong 2 ngày 22 và 23/1/2015, UBCKNN đã ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với bốn cá nhân nhà đầu tư trên thị trường. Điểm đặc biệt, 4 cá nhân này đều mắc cùng một lỗi “sử dụng các tài khoản khác nhau để giao dịch ngược chiều cùng một loại chứng khoán trong ngày giao dịch”.