Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giao dịch ký quỹ
ma
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố danh sách các mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý I/2019.
ma
(TBTCO) - Trên sàn HNX hiện có 117 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Đa phần các cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ đều là chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt, hoặc bị tạm ngừng giao dịch.
ma
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố danh sách các mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý IV/2018.
ma
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách 83 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý III/2018.
MA
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý III/2018.
ky
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ tính đến ngày 17/5/2018.
ck
(TBTCO) - Căn cứ kết quả kiểm tra, ngày 13/4/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 277/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
magin
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ tính đến ngày 19/3/2018.
margin
(TBTCO) - Tại Hội nghị Phát triển Thị trường chứng khoán năm 2018 ngày 22/1/2018, Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng cho biết, UBCKNN dự kiến sẽ báo cáo Bộ Tài chính để ban hành quyết định điều chỉnh tỷ lệ giao dịch ký quỹ (margin) trước Tết (Mậu Tuất 2018), nhưng thời gian áp dụng sẽ sau Tết.