Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giao dịch ký quỹ
magin
(TBTCO) - Trên sàn HNX hiện có 117 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Đa phần các cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ đều là chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt, hoặc bị tạm ngừng giao dịch.
vi pham
(TBTCO) - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa quyết định xử phạt Công ty chứng khoán Beta 125 triệu đồng, do vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán.
ky
(TBTCO) - Trên sàn HNX hiện có 115 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Đa phần các cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ đều là chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt, hoặc bị tạm ngừng giao dịch.
ma
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố danh sách các mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý IV/2019.
ma
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố danh sách các mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý III/2019.
ma
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố danh sách các mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý I/2019.
ma
(TBTCO) - Trên sàn HNX hiện có 117 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Đa phần các cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ đều là chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt, hoặc bị tạm ngừng giao dịch.
ma
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố danh sách các mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý IV/2018.
ma
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách 83 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý III/2018.