Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giao dịch phái sinh
chứng khoán phái sinh
(TBTCO) - Chỉ số cơ sở và hợp đồng tương lai đều giảm điểm, nhưng mức giảm điểm của phái sinh lớn hơn nhiều. Thanh khoản thị trường phái sinh tăng trở lại, nhưng mức giảm của các hợp đồng tương lai mạnh hơn cho thấy tâm lý không thực sự tích cực. Tuy nhiên, VN30-Index vẫn có khả năng hồi trở lại.
phái sinh
(TBTCO) - Chỉ số cơ sở và các hợp đồng tương lai đều tăng điểm ở mức khá. Phiên chốt hợp đồng tương lai tháng 2 đã vận động tích cực đưa chỉ số VN30-Index tăng thêm khá mạnh, nên có thể sẽ tạo quán tính tăng điểm có thể kiểm định vùng kháng cự ngắn hạn 875 - 881 điểm.
phái sinh
(TBTCO) - Các chỉ số cơ sở và các hợp đồng tương lai đều giữ được sắc xanh. Tuy nhiên, phiên hôm nay (20/02) sẽ là phiên chốt hợp đồng tương lai tháng 2, vì vậy, khả năng chỉ số VN30 sẽ giằng co và biến động mạnh hơn vào cuối phiên giao dịch với sự phân hóa tăng mạnh trở lại.
phái sinh
(TBTCO) - Áp lực cung cục bộ ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số cơ sở VN30 giảm điểm, nhưng mức giảm không quá lớn. Các hợp đồng tương lai cũng chung diễn biến. Dự báo, nhiều khả năng chỉ số VN30 vẫn còn duy trì áp lực bán ngắn hạn vào phiên hôm nay.
phái sinh
(TBTCO) - Chỉ số cơ sở tiếp tục có phiên giữ được giá xanh cuối phiên, trong khi đó các hợp đồng tương lai đều tăng tốt hơn. Các chỉ báo kỹ thuật cũng chưa cho thấy dấu hiệu tích cực rõ nét. Do vậy, dự báo chỉ số VN30-Index vẫn có khả năng tiếp tục giằng co vào phiên hôm nay.
phái sinh
(TBTCO) - Cùng tăng điểm, nhưng các hợp đồng tương lai tăng với biên độ lớn hơn nhiều so với chỉ số cơ sở trong phiên cuối tuần. Chỉ số có tuần tăng điểm thứ 2 liên tiếp, song mức phục hồi khá yếu; do vậy, khả năng VN30-Index sẽ vận động chậm lại và hiệu chỉnh tích lũy trong tuần mới.
phái sinh
(TBTCO) - Chỉ số cơ sở và các hợp đồng tương lai ngược chiều nhau. Chỉ số VN30 đóng cửa tăng nhẹ, song qua chỉ báo kỹ thuật, dòng tiền có dấu hiệu suy yếu. Do vậy, dự báo khả năng chỉ số VN30 sẽ điều chỉnh vào phiên giao dịch cuối tuần sau khi nỗ lực tăng điểm trở lại.
phái sinh
(TBTCO) - Chỉ số cơ sở và các hợp đồng tương lai điều có diễn biến tích cực. Áp lực bán ngắn hạn có thể vẫn gia tăng vào phiên kế tiếp khiến sự phân hóa khả năng quay trở lại và chỉ số VN30 có thể biến động mạnh trong phiên.
phái sinh
(TBTCO) - Nhịp chốt lời giá cao vẫn tiếp diễn, nhưng cầu tích cực khiến chỉ số cơ sở vẫn tăng điểm. Các hợp đồng tương lai cũng đóng cửa màu xanh. Dự báo quán tính tăng điểm sẽ tiếp tục tạo hiệu ứng tích cực cho chỉ số VN30 phiên kế tiếp, kiểm lại vùng đỉnh ngắn hạn 859 - 863 điểm.