Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giao động giá vàng
(TBTCVNO) - Trước tác động giảm của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng có xu hướng giảm
(TBTCVNO) - Trước tác động xu thế đi ngang của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước tháng 3 năm 2013 dao động chủ yếu quanh mốc 44 triệu đồng/lượng