Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giao quyền tự chủ
don vi su nghiep cong lap
(TBTCO) - Đây là phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã tại cuộc họp xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 43/2006/NĐ-CP về đổi mới cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL).
Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản tại Đà Nẵng
(TBTCO) - Ông Nguyễn Đình Tạp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp, đã cho biết như vậy, trong cuộc trao đổi với phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam.