Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giấy chứng nhận
đền bù
(TBTCO) - Ngày 20/11, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đã ban hành văn bản hướng dẫn phương án bồi thường, hỗ trợ đối với đất cho tặng, ủy quyền, thừa kế và chuyển nhượng bằng “giấy tay” trong vùng dự án sân bay Long Thành, đây là vấn đề rất khó xử lý trong thời gian qua.
(TBTCO) - Ngày 12/6/2020, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (“tổ chức phát hành”) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng...
(TBTCO) - Ngày 12/6/2020, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (“tổ chức phát hành”) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng...
hải quan họp báo
(TBTCO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, lực lượng hải quan đã kiểm tra, điều tra xác minh 76 vụ việc, phát hiện 24 vụ việc vi phạm về xuất xứ hàng xuất khẩu; đặc biệt đang phối hợp với Bộ Công an điều tra 1 vụ việc có dấu hiệu làm giả giấy chứng nhận xuất xứ (C/O).
thí sinh
(TBTCO) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BGDĐT quy định mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.
Cục Thuế Hòa Bình
(TBTCO) - Cục Thuế Hòa Bình vừa công khai danh sách 103 doanh nghiệp nợ thuế đến hết tháng 4/2020, với tổng số tiền nợ trên 163 tỷ đồng.
báo chí
(TBTCO) - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đang dự thảo thông tư quy định về việc cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa trong lĩnh vực TT&TT, trong đó có sản phẩm báo chí, xuất bản phẩm.
định giá
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với Công ty TNHH Thẩm định giá Ngoại thương.
khẩu trang y tế
(TBTCO) - Cơ quan hải quan chỉ làm thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế tuân thủ đúng quy định của Nghị quyết 20/NQ-CP của Chính phủ, do có hiện tượng làm giả giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) do Bộ Y tế cấp…