Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài
ĐT
(TBTCO) - Nhiều ý kiến chưa đồng tình với việc phân cấp cho bộ, ngành, UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng quy định tại Điều 31 Luật Đầu tư.