Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giấy phép lái xe vật liệu PET
giấy phép lái xe
(TBTCO) - Ngành Giao thông vận tải (GTVT) đã làm việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để triển khai việc đổi giấy phép lái xe (GPLX) cũ sang GPLX vật liệu PET, mà người đổi không cần đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở GTVT để làm.