Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giông bão
pvn
(TBTCO) - PVN luôn nhận được sự tin tưởng, quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Chính niềm tin, sự kỳ vọng to lớn đó đã giúp tập đoàn trụ vững trước các đợt "giông bão", hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước.