Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giọt hồng tri ân 2014
hh
(TBTCO) - Ngày 26/7, tại Hà Nội, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) Tp. Hà Nội, Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội và Ban tổ chức Hành trình Đỏ (HTĐ) - 2014 tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân” – 2014.