Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giữ giá xăng dầu
xăng dầu
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho phép DN xăng dầu sử dụng Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít xăng, 180 đồng/lít dầu điêzen và 160 đồng/lít dầu hỏa để giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước như hiện hành.
giữ ổn định giá xăng dầu
(TBTCO) - Để giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước, Liên Bộ Tài chính – Công thương cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá 300 đồng/lít xăng, 170 đồng/lít dầu điêzen và 110 đồng/lít dầu hỏa.