Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giữ nguyên giá xăng
xăng dầu
(TBTCO) - Tại kỳ điều chỉnh ngày 31/1/2019, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tiếp tục được giữ ổn định.
xăng dầu
(TBTCO) - Từ 15 giờ 30 ngày 4/6/2015, dầu diesel 0.05S giảm giá 19 đồng/lít và dầu hỏa giảm giá 377 đồng/lít. Xăng và dầu madut vẫn giữ nguyên mức giá bán như hiện hành.