Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Góc đầu tư
mbs
(TBTCO) - VN-Index và HNX-Index trong phiên 14/4 đã không thể vượt qua được mức kháng cự 560 điểm và 83 điểm, khiến lượng bán chốt lời gia tăng và tạo áp lực điều chỉnh giảm...
mbs
(TBTCO) - Thanh khoản thị trường vẫn trong trạng thái suy giảm, vì vậy thị trường có thể quay trở lại xu thế giảm điểm, nếu không thể vượt qua các ngưỡng cản trên…
hnm
(TBTCO) - Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (HNM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2014. Theo đó, doanh thu đạt 66 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ 2013; lãi ròng đạt 387 triệu đồng, giảm 67% so với cùng kỳ 2013.
hud land
(TBTCO) - Với những yếu tố cơ bản của doanh nghiệp HLD (dự kiến EPS 2014 ở mức 4.031 đ/cp, BV 2014 khoảng 21.749 đ/cp), và bằng các phương pháp định giá P/E, P/B, FCFE, FCFF thì giá cổ phiếu HLD có thể ở mức 27.000 đ/cp. Còn hiện tại giá cổ phiếu này là 18.200 đ/cp.
cll
(TBTCO) - Công ty cổ phần Cảng Cát Lái (CLL) công bố kết quả kinh doanh Quý 3 2014. Theo đó, doanh thu đạt mức 61,3 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ và lợi nhuận ròng đạt mức 19,4 tỷ đồng giảm 17,7% so với cùng kỳ.
NLG
(TBTCO) - NLG công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 2014. Theo đó, doanh thu đạt mức 135 tỷ đồng, giảm 46.8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 0,23 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm theo đó đạt 368 tỷ đồng doanh thu và lỗ 16,6 tỷ đồng.
dhc
(TBTCO) - 9 tháng đầu năm 2014 doanh thu DHC đạt 390 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 33,5 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ. Dự phóng lợi nhuận sau thuế của DHC trong năm 2014 sẽ ở mức 46 tỷ đương, tương ứng với mức EPS là 3.000 đồng/cp.
sdt
(TBTCO) - Dự kiến lợi nhuận sau thuế dự kiến trong năm 2014 của SDT khoảng 100 tỷ đồng, tương đương mức EPS là 2.500 đồng/cp.
src
(TBTCO) - Dự phóng lợi nhuận của SRC năm 2014 sẽ đạt mức 80 tỷ lợi nhuận sau thuế, tương đương mức EPS đạt mức 4.000 đồng/cp.