Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Góc Nhà đầu tư
góc nhà đầu tư HNX
(TBTCO) - Ngày 24/6/2016, “Góc Nhà đầu tư HNX” của Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã chính thức tròn 2 năm đi vào hoạt động. Với mục tiêu là cầu nối giữa cơ quan quản lý với nhà đầu tư, Góc Nhà đầu tư HNX đã có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và ngày càng gần gũi, thân thiện hơn với công chúng.
hnx
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo về các chương trình đào tạo về Chứng chỉ quỹ ETF tại Góc Nhà đầu tư HNX.
HNX
(TBTCO) - "Góc Nhà đầu tư" được thiết kế trong không gian của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với chức năng chính là đào tạo nhà đầu tư về chứng khoán và thị trường chứng khoán, qua đó gián tiếp bảo vệ nhà đầu tư khi tham gia thị trường.