Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa gói 17 tỷ USD
ukraine
(TBTCO) - Ngày 29/8, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã quyết định giải ngân khoản tín dụng 1,4 tỷ USD cho Ukraine, sau khi tiến hành đánh giá lần đầu tiên về chương trình cứu trợ trị giá 17 tỷ USD dành cho nước này.