Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa gói cải cách thứ hai
Hy Lạp thông qua gói cải cách thứ 2
(TBTCO) - Quốc hội Hy Lạp vừa bỏ phiếu thông qua gói cải cách thứ hai, một điều kiện cần thiết để bắt đầu các cuộc đàm phán về gói cứu trợ tài chính cho nước này.