Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa gói tài khoản
ngan hang
(TBTCO) - Chỉ cần một thủ tục đăng ký, nhiều dịch vụ của ngân hàng sẽ cùng lúc được kích hoạt cho khách hàng. Đó là tiện ích của dịch vụ “gói tài khoản” đang được nhiều ngân hàng triển khai.