Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa gói thầu
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu để thực hiện Gói thầu Ấn chỉ thẻ 6 tháng cuối năm 2020 với các thông tin như sau
ảnh
(TBTCO) - Với 39 gói thầu bảo trì tuyến đường thủy quốc gia do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam quản lý và 11 gói thầu ủy quyền cho địa phương đều được đấu thầu rộng rãi, qua mạng, năm 2020 không còn gói thầu đấu thầu hạn chế dịch vụ bảo trì các tuyến đường thủy quốc gia.
vietinbank
(TBTCO) - Hồ sơ yêu cầu Gói thầu Dịch vụ bảo trì 3 năm hệ thống UPS 160KVA tại Trung tâm Dữ liệu của VietinBank được bán từ 9h00 ngày 10/9/2019 đến trước 9h00 ngày 19/9/2019.
vietinbank
(TBTCO) - Hồ sơ yêu cầu Gói thầu Dịch vụ bảo trì 3 năm hệ thống UPS 160KVA tại Trung tâm Dữ liệu của VietinBank được bán từ 9h00 ngày 10/9/2019 đến trước 9h00 ngày 19/9/2019.
vietinbank
(TBTCO) - Hồ sơ yêu cầu Gói thầu Dịch vụ bảo trì 3 năm hệ thống UPS 160KVA tại Trung tâm Dữ liệu của VietinBank được bán từ 9h00 ngày 10/9/2019 đến trước 9h00 ngày 19/9/2019.
hồ sơ mời thầu
(TBTCO) - Cơ quan ông Nguyễn Quý (Phú Thọ) được giao nhiệm vụ chủ đầu tư 1 gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Phòng ông được giao nhiệm vụ thực hiện. Sau khi thực hiện quy trình đấu thầu có bán hồ sơ mời thầu và thu về 1 khoản tiền.
photocopy
(TBTCO) - Gói thầu mua sắm tài sản có giá gói thầu không quá 100 triệu đồng thuộc trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu.
KBNN
(TBTCO) - Ngày 8/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành và đã huy động được 786 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.
thi
(TBTCVN) - Kể từ khi CPTPP chính thức có hiệu lực từ ngày 14/1/2019, Việt Nam bắt đầu mở cửa thị trường mua sắm chính phủ, hoạt động lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu theo cam kết trong hiệp định này.