Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa gói thầu số 14
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận thông báo kết quả gói thầu Gói thầu số 14 Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm hệ VRV(VRF) và điều hòa cục bộ.