Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Google dự chi 30 tỷ USD mua các công ty nước ngoài
Google
(TBTCO) - Nhằm mở rộng kinh doanh các sản phẩm thông minh và tránh vướng vào các vụ kiện tụng bản quyền, gã công nghệ khổng lồ Google đang có lên kế hoạch rút túi 30 tỷ USD mua các công ty nước ngoài và bản quyền công nghệ.