Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Góp ý cho dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi)
luật quản lý thuế sửa đổi
(TBTCO) - Góp ý dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất cần thay đổi cách tính thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. Vì vậy, nên chăng quy định “Cơ quan thuế xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán thuế”.