Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa gpea
Vietinbank
(TBTCO) - VietinBank là doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam và là một trong ba doanh nghiệp thuộc loại hình dịch vụ quy mô lớn, đạt danh hiệu “World Class” của Giải thưởng chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA) năm 2013.