Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Graeme Wheeler
gia sua bot
(TBTCO) - Ngân hàng trung ương New Zealand ngày 29/7 cảnh báo rằng, sự sụt giảm của giá sữa có thể sẽ kéo dài và còn tồi tệ hơn nữa, buộc đất nước phải giảm lãi suất xuống để duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế đang dựa nhiều vào nông trại này.