Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Grexit
hy lap
(TBTCO) - Thống đốc Ngân hàng trung ương Pháp Christian Noyer mới đây cho biết, các ngân hàng trung ương của châu Âu đã cho các ngân hàng Hy Lạp vay 110 tỷ euro.