Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa GS Phan Huy Lê
viengtuongGiap
(TBTCO) - "Ở Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lớp trẻ nhận ra không chỉ một vị anh hùng lẫy lừng với những chiến công mà là một biểu tượng của những gì tốt đẹp, đáng trân quý nhất của dân tộc Việt Nam" - GS Phan Huy Lê.