Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa GuarantCo
TCBS
(TBTCO) - Ngày 20/3/2019, Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) cho biết, TCBS đã tư vấn và thu xếp thành công giao dịch phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (mã Ck CII), với tổng giá trị huy động là 1.150 tỷ đồng.