Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa gửi kho ngoại quan
hq
(TBTCO) - Kể từ 15/11/2020, thuốc lá các loại và rượu whisky thuộc danh mục hàng không được gửi kho ngoại quan theo Quyết định 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020.
Tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa gửi kho ngoại quan
(TBTCO) - Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, Tổng cục đã có chỉ đạo các cục, vụ trực thuộc và các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa gửi kho ngoại quan, kịp thời ngăn ngừa các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.
kho ngoại quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã có chỉ đạo các cục, vụ trực thuộc và các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa gửi kho ngoại quan, kịp thời ngăn ngừa các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.
tái xuất ô tô
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép Cao Bằng thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách trong hoạt động tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan tại Cao Bằng.
tái xuất rượu, bia, thuốc lá
(TBTCO) - Đây là chỉ đạo của Bộ Tài chính với các đơn vị hải quan tỉnh, thành phố nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan.
buôn lậu qua biên giới
(TBTCO) - Công văn của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện Thông tư 05/2014/TT-BCT về hoạt động gửi kho ngoại quan lại chưa thống nhất với quy định của chính Thông tư 05/2014/TT-BCT.
Thủ tục hải quan đối với một số loại hàng hóa tạm nhập tái xuất
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 94 /2014/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng.
Đề xuất tạm dừng tạm nhập tái xuất rượu, bia, thuốc lá điếu, xì gà
(TBTCO) - Đây là đề xuất tại văn bản được Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký gửi tham khảo ý kiến Bộ Công Thương; Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng và UBND các tỉnh, thành phố về việc không cho hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để xuất đi nước khác.