Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hà nam
HDBank Hà Nam
(TBTCO) - Ngày 23/10/2020, Ngân hàng Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) chính thức đi vào hoạt động tại Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, mang đến các sản phẩm – dịch vụ tài chính hiện đại cho người dân địa phương và các vùng lân cận.
hà-nam-giải-ngân-vốn-vay-nước-ngoài.jpg
(TBTCO) - Báo cáo công tác giải ngân nguồn vốn vay nước ngoài của UBND tỉnh Hà Nam cho thấy, 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh giải ngân được 327 tỷ đồng, bằng 50,13% kế hoạch vốn.
hải quan hà nam ninh
(TBTCO) - Theo báo cáo từ Cục Hải quan Hà Nam Ninh, tổng số thu nộp ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Hà Nam Ninh trong tháng 8 là trên 620 tỷ đồng. Lũy kế tính từ đầu năm đến hết tháng 8 là trên 5.353 tỷ đồng, đạt 71,37% so với chỉ tiêu được giao và đạt 69,33% so với chỉ tiêu phấn đấu.
hải quan hà nam ninh
(TBTCO) - Theo báo cáo từ Cục Hải quan Hà Nam Ninh, tổng số thu nộp NSNN của Cục Hải quan Hà Nam Ninh trong tháng 7 là trên 658 tỷ đồng. Lũy kế tính từ đầu năm đến hết tháng 7 là trên 4.454 tỷ đồng, đạt 59% so với chỉ tiêu được giao và đạt 58% so với chỉ tiêu phấn đấu.
thuế-hà-nam.jpg
(TBTCO) - Dịch bệnh Covid-19 khiến tiến độ đầu tư của nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Hà Nam chậm hơn so với kế hoạch, hiệu quả hoạt động thấp, doanh thu và số nộp ngân sách nhà nước (NSNN) sụt giảm mạnh.
cục thuế hà nam
(TBTCO) - Cùng với việc quản lý, huy động đầy đủ các khoản thuế phát sinh vào NSNN, Cục Thuế Hà Nam còn thực hiện đầy đủ kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế. 6 tháng đầu năm 2020, qua thanh tra, kiểm tra thuế, Cục Thuế Hà Nam truy thu được hơn 10 tỷ đồng vào NSNN.
thảnh-phố-phủ-lý.jpg
(TBTCO) - Cục Thống kê Hà Nam vừa công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020. Báo cáo của Cục Thống kê Hà Nam cho thấy, giá trị tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 17.480 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2019.
bất-động-sản-công-nghiệp-1.jpg
(TBTCO) - Đại diện tỉnh Hà Nam cho biết, trên địa bàn hiện có 8 khu công nghiệp (KCN). Trong đó, KCN Đồng Văn I và Đồng Văn II đã cơ bản được lấp đầy, các KCN khác đã lấp đầy 50% đến 60%, KCN Thái Hà và một số KCN khác đang hình thành chào đón các nhà đầu tư tiềm năng.
cục-thuế-hà-nam1.gif
(TBTCO) - Cục Thuế Hà Nam vừa thực hiện công khai thông tin 167 doanh nghiệp (DN), người nộp thuế (NNT) trên địa bàn nợ đọng hơn 148 tỷ đồng tiền thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.