Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hà Nội cấm phương tiện hoạt động trên một số tuyến đường
Phân làn đường
(TBTCO) - Để đảm bảo an ninh, trật tự và trật tự an toàn giao thông phục vụ công tác bảo vệ kỳ họp lần thứ tám Quốc hội khóa XIII, Hà Nội sẽ tạm cấm một số loại phương tiện không được hoạt động trên một số tuyến đường.