Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hà nội chống thất thu ngân sách
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế TP. Hà Nội, thu ngân sách năm 2020 do cục thuế thực hiện đạt 267.585 tỷ đồng, tăng 2,8% so với dự toán. Có được kết quả trên là do cục thuế đã triển khai có hiệu quả công tác chống thất thu, trong đó có chống thất thu đối với hộ cá nhân kinh doanh.
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Năm 2019, Cục Thuế Hà Nội đã thực hiện được 18.702 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế, qua đó đã truy thu, truy hoàn và phạt hơn 3.700 tỷ đồng. Với việc đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế đã góp phần tăng thu ngân sách, đảm bảo công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế Hà Nội đã đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và thu hồi nợ đọng những tháng cuối năm. Tính đến 31/10/2019 cơ quan này đã thực hiện được gần 13.900 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 84% kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019.