Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hà nội tập huấn quyết toán thuế năm 2018
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Báo cáo nhanh của Cục Thuế Hà Nội cho thấy, đến ngày 21/3, tại Văn phòng cục thuế và 30 chi cục thuế trực thuộc đã tổ chức được 25 lớp tập huấn cho khoảng 9.000 doanh nghiệp, trong đó tại Văn phòng cục thuế 10 lớp (4.000 doanh nghiệp) và các chi cục thuế 15 lớp (5.000 doanh nghiệp).
ông mai sơn
(TBTCO) - Trong tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2018, Cục Thuế Hà Nội sẽ hỗ trợ, giải đáp về chính sách thuế, hỗ trợ nộp hồ sơ quyết toán qua mạng. Với những hỗ trợ thiết thực, kịp thời từ cơ quan thuế, người nộp thuế có thể dễ dàng thực hiện quyết toán thuế.