Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hà Nội tiếp tục xây dựng ChợTTTM Thành Công
Ông Đỗ Viết Bình
(TBTCO) - Chủ tịch UBND quận Ba Đình Đỗ Viết Bình cho rằng, rút kinh nghiệm từ những bất cập của các mô hình chợ - trung tâm thương mại (TTTM) hiện nay, chợ - TTTM Thành Công sẽ khang trang, sạch sẽ hơn; người dân đi chợ thuận tiện hơn và vẫn đi xe máy trong chợ được.