Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hà Nội trong mùa mưa
úng ngập cục bộ hà Nội
(TBTCO) - Tại cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 19/5, ông Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, hiện Hà Nội vẫn còn 33 điểm đen úng ngập trong mùa mưa bão 2015.