Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hạ tầng
Ảnh minh họa
(TBTCO) - Việt Nam đang nghiên cứu đầu tư và triển khai một số dự án nhằm tăng cường kết nối đường sắt trong khối ASEAN, từ kết nối hạ tầng làm cơ sở để kết nối vận tải, thúc đẩy vận tải đa phương thức.
ga
(TBTCVN) - Sân bay Long Thành là một dự án hạ tầng giao thông lớn có ý nghĩa hệ trọng đối với đất nước, có thể tạo động lực cho Việt Nam cất cánh. Tuy nhiên, nếu làm không tốt, rất có thể nó sẽ làm chậm sự phát triển của đất nước. Do đó, việc tiến hành cần hết sức thận trọng.
huawei
(TBTCO) - Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc vừa ra thông cáo báo chí khẳng định những đóng góp quan trọng của tập đoàn này vào nền kinh tế châu Âu.
chau a
(TBTCO) - Theo ADB, nhiều quốc gia đang phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện đang đầu tư dưới mức đề xuất là 5% GDP cho phát triển cơ sở hạ tầng.
gt
(TBTCO) - Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất 12 dự án hạ tầng giao thông vận tải sử dụng vốn ngân sách Trung ương với dự kiến nhu cầu vốn khoảng 45.161 tỷ đồng.
thủy lợi
(TBTCO) - Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hà Tĩnh mới đây, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ ban hành quy định về xác định giá quy ước đối với các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.
quỹ đất để xây dựng hạ tầng xã hội
(TBTCO) - Quy định về khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng (trong đó có hạ tầng giao thông) đã điều tiết nguồn thu từ các quỹ đất bên đường sau khi Nhà nước đầu tư đường giao thông, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
trọng
(TBTCO) - Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
huy động vốn tư nhân cho phát triển hạ tầng bền vững
(TBTCO) - Chính phủ Việt Nam khuyến khích huy động nguồn vốn tư nhân cho các dự án phát triển bền vững. Hình thức huy động vốn là đầu tư dự án theo phương thức PPP hoặc thông qua phát hành trái phiếu chính phủ,...