Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hà tây
sm
(TBTCO) - “Tranh sơn mài của làng giờ đã dần mai một hết rồi. Thời buổi kinh tế thị trường, việc bán ra một bức tranh sơn mài và đặc biệt một bức tranh sơn mài truyền thống là rất khó khăn” – Nghệ nhân Vũ Thị Lệ Dung, làng sơn mài Hạ Thái cho biết.
Flora Việt Nam
(TBTCO) - Thời gian qua, Agribank chi nhánh Hà Tây (Hà Nội) đã phối hợp với Hội Nông dân thành phố Hà Nội hỗ trợ bà con nông dân trên địa bàn tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực tế đã được minh chứng qua mô hình này ở huyện Đan Phượng hiện nay.