Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hạch toán kế toán
đô la Mỹ
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 4/2020, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. Theo đó, tỷ giá 1 USD = 23.224 đồng.
Thông báo tỷ giá hạch toán bằng ngoại tệ
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có thông báo tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác áp dụng trong thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ thống nhất trên phạm vi toàn quốc trong tháng 8/2018.
ngoại tệ
(TBTCO) - 1 USD = 21.630 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ (USD) trong tháng 6/2015 vừa được Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông báo.
Gỡ vướng trong hạch toán kế toán số liệu thoái thu ngân sách
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản xử lý vướng mắc của các đơn vị hải quan trong việc hạch toán kế toán số liệu thoái thu NS và điều chỉnh số thu NS năm trước (năm trước liền kề) nhưng phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán NS từ 01/01 đến 31/01 năm nay (năm hiện tại).