Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hạch toán ngoại tệ tháng 7/2015
tỷ giá hạch toán tháng 7
(TBTCO) - 1 USD = 21.673 đồng là tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ (USD) tháng 7/2015 vừa được Kho bạc nhà nước (KBNN) thông báo tới các cơ quan tài chính, KBNN và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước.