Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hai lãi suất
bok
(TBTCO) - Đây là lần thứ 2 BoK hạ lãi suất trong vòng 3 tháng kể từ cuộc họp Ủy ban chính sách tiền tệ của cơ quan này hồi tháng 7/2019.