Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Đà nẵng
(TBTCO) - Nhờ các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, Cục Hải quan Đà Nẵng đã thu thuế xuất nhập khẩu đạt hơn 1.482 tỷ đồng, đạt 41,8% chỉ tiêu được giao.
HQBD
(TBTCO) - Cục Hải quan Bình Dương đã tích cực thực hiện các kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại đề ra trong năm 2021, qua đó đã phát hiện, xử lý 220 vụ vi phạm pháp luật về hải quan.
Cán bộ Hải quan Hà Nội kiểm tra thực tế lô hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành.
(TBTCVN) - Tổng cục Hải quan đã hoàn thiện dự thảo nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu để trình Bộ Tài chính trình Chính phủ.
hcm
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan cho 3 doanh nghiệp có địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh, theo đề nghị của Cục Giám sát quản lý về hải quan.
Hà Nội
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan của 1 doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội và 9 doanh nghiệp tại Quảng Ninh.
Cán bộ hải quan lấy mẫu kiểm định lô hàng nhập khẩu.
(TBTCVN) - Cục Kiểm định Hải quan đang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện quy trình phân tích để phân loại, phân tích kiểm định hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nhằm triển khai có hiệu quả Thông tư 17/2021/TT-BTC, sớm trình của Tổng cục Hải quan xem xét, ký ban hành...
khẩu trang
(TBTCO) - Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy, trong tháng 3 năm 2021, cả nước có 35 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế các loại với số lượng là 60,72 triệu chiếc, tăng 26,3% so với tháng 2/2021.
Hải Phòng
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan Hải Phòng, nhờ thực hiện hiệu quả các biện pháp chống dịch Covid-19 và tình hình xuất nhập khẩu khả quan, các mặt hàng nhập khẩu có thuế suất cao gia tăng, giúp số thu thuế của đơn vị tăng gần 11% so với cùng kỳ.
Kiểm tra mẫu hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Kiểm định Hải quan 3.
(TBTCVN) -Việc trao thẩm quyền ký ban hành thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu cho lãnh đạo Cục Kiểm định hải quan và các chi cục kiểm định, trong Thông tư 17/2021/TT-BTC (thay thế Thông tư 14/2015/TT-BTC) được xem là thay đổi lớn trong quy định về kiểm tra chuyên ngành.