Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hải quan bắc hà nội
Chi cục Bắc Hà Nội
(TBTCO) - Theo Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, chỉ tiêu được giao năm 2017 là 4.160 tỷ đồng, chỉ tiêu phấn đấu 4.190 tỷ đồng. Tính đến ngày 22/5/2017, số thu NSNN của đơn vị đạt 1.612 tỷ đồng, bằng 39% kế hoạch.
ICD mỹ đình
(TBTCO) - Tính từ tháng 7/2014 đến hết tháng 5/2015, việc thí điểm Cơ chế chuyển cửa khẩu đối với hàng tiêu dùng tại cảng cạn nội địa (ICD) Mỹ Đình, Hà Nội, đã thu được kết quả tốt, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), tăng thu cho ngân sách.
Hải quan Hà Nội
(TBTCO) - Tính đến 12/11, Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (Cục Hải quan Hà Nội) đã thu ngân sách đạt 2.363 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch năm. Đơn vị đang nỗ lực, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu đạt 2.885 tỷ đồng…