Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hải quan Bắc Hà Nội thu ngân sách
Hải quan Hà Nội
(TBTCO) - Tính đến 12/11, Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (Cục Hải quan Hà Nội) đã thu ngân sách đạt 2.363 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch năm. Đơn vị đang nỗ lực, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu đạt 2.885 tỷ đồng…