Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hải quan bình dương
Hải quan Bình Dương
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan quyết định cho 2 doanh nghiệp tại Bình Dương và Long An được mở rộng kho ngoại quan theo đề nghị của Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục Hải quan Bình Dương, Cục Hải quan Long An.
Bình Dương
(TBTCO) - Cục Hải quan Bình Dương giao dự toán thu ngân sách năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc, thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2021 ngay từ những ngày đầu của năm mới.
Hải quan Bình Dương
(TBTCO) - Năm 2021, Cục Hải quan Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; phấn đấu thu ngân sách vượt 5% so với chỉ tiêu dự toán được giao là 16.000 tỷ đồng.
thông quan
(TBTCO) - Cục Hải quan Bình Dương đã chỉ đạo bố trí công chức trực Tết Dương lịch từ ngày 1/1 đến hết ngày 3/1/2021 tại các điểm thông quan, đảm bảo làm thủ tục thông quan hàng hóa cho hơn 100 doanh nghiệp...
BD
(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Bình Dương đã thực hiện 41 cuộc kiểm tra sau thông quan, qua đó thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 58,6 tỷ đồng.
Cục Hải quan Bình Dương tổ chức đối thoại với doanh nghiệp
(TBTCVN) - Năm 2020 dịch Covid-19 tác động lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và việc thực hiện kế hoạch của Cục Hải quan Bình Dương. Mặc dù vậy, đơn vị đã nỗ lực cải cách hiện đại hóa hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua thách thức Covid-19, từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh.
hải quan
(TBTCO) - Cục Hải quan Bình Dương đã phát hiện, xử lý 1.423 trường hợp vi phạm pháp luật về hải quan, thu nộp ngân sách gần 87 tỷ đồng...
HQBD
(TBTCO) - Tính đến tháng 12/2020, Chi cục Hải quan KCN Việt Hương là đơn vị đầu tiên trực thuộc Cục Hải quan Bình Dương thành xuất sắc nhiệm vụ thu thuế được giao, đạt gần 500 tỷ đồng, tăng 22,79% so với cùng kỳ, đạt 100,85% so với chỉ tiêu.
Hải quan
(TBTCO)- Cục Hải quan Bình Dương vừa có chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc triển khai tổ chức hội nghị đối thoại hải quan - doanh nghiệp lần 2 năm 2020 trong tháng 11/2020.