Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Hải quan cảng cửa khẩu tổng hợp Bình Dương
(TBTCO) - Sáng ngày 12/12/2013, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương (Cục Hải quan Bình Dương) đã chính thức đi vào hoạt động, theo Quyết định số 2626/QĐ-BTC ngày 21/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.