Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa hải quan hà tĩnh tăng thu ngân sách
a
(TBTCO) - Tính đến hết tháng 9/2014, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thu ngân sách đạt 4.639 tỷ đồng, tăng 625% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 442% so với chỉ tiêu được giao ban đầu (1.050 tỷ đồng).